Råden

Råden

Offensiva Laholm bedriver sitt arbete på olika sätt, bland annat gör vi det genom ett programråd.


PROGRAMRÅDET

Arbetar med planering och genomförande av våra frukost- och lunchmöten, aktiviteter som ger kunskap och inspiration. Inte minst är det en möjlighet för nätverkande.

SAMMANKALLANDE: Eva Salander

Kontakt:
Birgitta Persson
ordforande@offensivalaholm.se
070-516 62 05

Adress:
Offensiva Laholm
c/o Birgitta Persson
Torggränd 1 B
312 30 Laholm