Om Oss

Offensiva Laholm

Offensiva Laholm är en idell förening som finansieras till 100 % av medlemsavgifter och är sammansatt av ett stort antal eldsjälar som delar samma vision.

Vårt övergripande ändmål är att främja, utveckla och marknadsföra hela det geografiska området Laholm, som en attraktiv plats för boende, besökare och företag.


Vår roll

Vi ska alltid ha en aktiv roll i näringslivs- och samhällsutveckling. Inriktingen skall vara att främja och understödja utvecklingen av befintligt näringsliv, inklusive besöksnäring och handel, verka för tillkomsten av ny näringsverksamhet, attraktiva boende- och etableringsmiljöer samt att underlätta arbetslivets kompetensförsörjning.

Offensiva Laholm skall samla och företräda befintligt näringsliv och andra samhällsaktörer, för samordning av deras uppfattningar i för dem väsentliga frågor, för kontinuerlig dialog med kommunen.

Föreningen har som viktig uppgift att fungera som en länk mellan företagen och dessa, andra samhällsaktörer och kommunen. Detta skall ske genom träffar och aktiviteter som syftar till nätverksbildning och kontakter, ökad kunskap och affärsnytta.

Kontakt:
Lars-Göran Persson
ordforande@offensivalaholm.se
070-600 77 07

Adress:
Offensiva Laholm
c/o Birgitta Persson
Torggränd 1 B
312 30 Laholm