Stadgar

Stadgar

STADGAR ANTAGNA VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2019-09-13
Våra stadgar hittar du som pdf på denna sida.

Kontakt:
Birgitta Persson
ordforande@offensivalaholm.se
070-516 62 05

Adress:
Offensiva Laholm
c/o Birgitta Persson
Torggränd 1 B
312 30 Laholm