Aktiviteter

Aktiviteter

Offensiva Laholm har som viktig uppgift att fungera som en länk mellan företagen och mellan företagen, andra samhällsaktörer och kommunen. Detta skall ske genom träffar och aktiviteter som syftar till nätverksbildning och kontakter, ökad kunskap och affärsnytta. Våra mest frekventa sammankomster består av

Frukostmöten
– då vi träffas ett par tidiga fredagsmorgnar för att lyssna på föredrag, diskutera och genomföra gruppövningar. Självfallet kompletterat av en god frukost.

Lunchmöten
 – som genomförs lunchtid på ett antal torsdagar under året. Även här är vanliga inslag intressanta föredragshållare, diskussioner samt olika aktiviteter med fokus på utbyte med andra deltagare. I samband med luncher har vi även en minimässa med möjlighet för medlemsföretag att presentera sin verksamhet.

Kontakt:
Birgitta Persson
ordforande@offensivalaholm.se
070-516 62 05

Adress:
Offensiva Laholm
c/o Birgitta Persson
Torggränd 1 B
312 30 Laholm