Guldkvällens priskategorier

Här nedan har vi listat de sex olika priskategorier som varje år genererar nominerade och vinnare i sin egen kategori. Nominerade och vinnare utses av jurygrupper som tar emot nomineringar från allmänheten så väl som genom sitt eget arbete och därefter utser tre nominerade, som slutligen blir en vinnare i varje kategori. 
Årets Nykomlingar 2020 Axel och Martin NG Media

Årets Nykomlig

Kriterier
Priset ”Årets Nykomling” delas ut till en person som startat eller övertagit ett företag i Laholms kommun och som genom initiativ och engagemang bidrar till den positiva utvecklingen i vår kommun
För att få priset som Årets Nykomling tar juryn hänsyn till följande kriterier i sin bedömning:
* Personen ska ha startat eller övertagit ett företag
* Aktivt driva företaget
* Vara engagerad och drivande
* Vara en god förebild
* Följa god affärssed

Klicka på bilden bredvid för att följa prisutdelningen av Årets Nykomling 

Årets Landsbygdsföretagare 2020, Jerry Nilsson, Skottorps Bygghandel

Årets Landsbygdsföretagare

Kriterier
"Priset Årets delas ut till en företagare som driver ett etablerat företag utanför tätorten/staden Laholm och som genom sin verksamhet bidrar till en livskraftig landsbygd.
För att få priset som Årets Landsbygdsföretagare tar juryn hänsyn till följande kriterier i sin bedömning:
* Företaget ska ha ekonomisk bärighet
* Vara etablerat, dvs verksamt minst 3 år
* Ha verksamheten utanför tätorten/staden Laholm
* Vara ett företag av mindre storlek
* Ha ”stuckit ut” på något sätt under året

Klicka på bilden bredvid för att följa prisutdelningen av Årets Landsbygdsföretagare

Årets Entreprenör 2020 Elisabeth Hansson & David Andersson, Trailrunning Sweden

Årets Entreprenör

Kriterier
Priset Årets Entreprenör delas ut till en entreprenör
verksam i Laholms kommun som genom sin starka
drivkraft och tro på sin idé, skapat en produkt/tjänst
samt en organiserad verksamhet för att få ut denna på
marknaden.
För att få priset som Årets Entreprenör tar juryn hänsyn
till följande kriterier i sin bedömning:
* Ha tagit fram en idé/produkt/tjänst som hen tror starkt på
* Organiserat verksamheten runt omkring med finansiering, produktion, marknad och kunder
* Använder god affärssed
* Fungerar som en god förebild

Klicka på bilden bredvid för att följa prisutdelningen av Årets Entreprenör
Årets profil 2020 Kristian Nilsson, och Fru och Herr kultur Maggan Ek och Peter Bengtsson

Årets Profil

Kriterier
"Priset Årets Profil delas ut till en person som genom engagemang och drivkraft verkar för kommunen och kommuninvånarnas bästa.
För att få priset som Årets Profil tar juryn hänsyn till följande kriterier i sin bedömning:
* Fungerar som en god förebild
* Vara engagerad och drivande
* Eldsjäl
* Ha ”blommat ut” i en synlig prestation under året

Klicka på bilden bredvid för att följa prisutdelningen av Årets Profil
Årets Hållbara Företag 2020, Josefine och Marcus

Årets Hållbara Företag

Kriterier
Priset ”Årets Hållbara Företag” delas ut till ett företag som är verksamt i Laholms kommun, som engagerar sig och tar ett ansvar i samhället och världen utanför företaget och som tydligt och långsiktigt arbetar för ekonomisk, miljömässig eller social hållbarhet i sitt företagande.
För att få priset som Årets Hållbara Företag” tar juryn hänsyn till följande kriterier i sin bedömning: (juryn kan lägga fokus på ett eller flera hållbarhets kriterier)
• Vara en god ambassadör för Laholms kommun, en god förebild för andra företag samt följa god affärssed.
• Präglas av engagemang och handlingskraft och gärna stå för nytänkande.
• Arbeta ekonomiskt hållbart (verksamheten ekonomiskt hållbar sett till affärsidé, investeringar och långsiktighet etc.)
• Arbeta miljömässigt hållbart (ex. effektiv användning av energi och naturresurser, kretsloppstänkande, minskar företagets direkta eller indirekta påverkan på miljön)
• Arbeta socialt och etiskt hållbart (ex. god arbetsmiljö och villkor för anställda och leverantörer, personalens kompetensutveckling, jämställdhet, mångfald, produktansvar)
• Bidra till lösningar på samhällsutmaningar eller samhällsproblem

Klicka på bilden bredvid för att följa prisutdelningen av Årets Hållbara Företag
Årets Företag 2020, Expendo AB Gudjon Halldorsson med på länk från Island

Årets Företag

Kriterier
Priset ”Årets Företag” delas ut till ett företag (en eller flera ägare) som är verksamt i Laholms kommun och som har gjort en prestation, satsning eller affärshändelse utöver det vanliga.
För att få priset som Årets Företag tar juryn hänsyn till följande kriterier i sin bedömning:
• Företaget skall vara en god ambassadör för Laholms kommun och en god förebild för andra företag. • Företaget skall vara ekonomiskt och affärsmässigt hållbart samt följa god affärssed
• Företaget skall ha en tydlig affärsidé, intresse för utveckling och gärna stå för nytänkande.
• Företaget präglas av engagemang och handlingskraft.
• Företaget har betydelse för Laholms kommuns utveckling

Klicka på bilden bredvid för att följa prisutdelningen av Årets Företag